เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ประชุมกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือ Greenery Resort เขาใหญ่

ย 
หัวข้อการประชุม
1. วาระการประชุม
2. สถานการณ์และการบริหารจัดการระบบข้อมูลของโครงการสืบสานฯ นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุลย 
แบบฟอร์มการกำกับติดตาม
ย  ย  - Form_BSE_Summary_3/1 - 3/3 pdfย 
ย  ย  - Form_BSE_Summary 3/1 -3/3 (Excel)ย 
3. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม นพ.วัลลภ ไทยเหนือ
4. การดำเนินการของจังหวัดนครราชสีมา

osmrtnice osmrtnic livno smrtovnice smrtovnice visoko smrtovnice sarajevo smrtovnice bihac