เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ประชมเยี่ยมเสริมพลังโครงการสืบสาน ที่ สุนีย์ แกรนด์โฮเต็ล

ย 
การประชุมเยี่ยมเสริมพลัง (Empowerment Visit) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล คอนเวนชั่นเซนเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 19 ก.พ. 2561ย (จำนวนคนอ่าน 206 คน)ย 
หัวข้อ
Download
1. 5 ปี ผลการดำเนินงานโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม (นพ.วัลลภ ไทยเหนือ)
2. ความสำคัญของการตรวจเต้านมด้วยตนเองและประโยชน์ของการใช้ Ultrasound (นพ.ธรรมนิตย์ อังศุสิงห์)
3. การบูรณาการงานของมูลนิธิพอ.สว. และมูลนิธิถันยรักษ์ (นพ.สมชาย เชื้อเพชระโสภณ)
4. การเก็บและใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ (นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล)
5. แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานโครงการสืบสานฯ (นพ.เฉลิมเดช กรรณวัฒน์)
6. การบูรณาการโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม กับ งานพอ.สว. (สสจ.ร้อยเอ็ด)
osmrtnice osmrtnic livno smrtovnice smrtovnice visoko smrtovnice sarajevo smrtovnice bihac