เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ประชุมโครงการสืบสานฯ ณ.ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช เฉลิมพระเกียรติ รพ.ศิริราชปิยมหาการุณย์

ย 

วัตถุประสงค์การประชุม

1. เพื่อเตรียมข้อมูลให้พร้อม
2. เตรียมพร้อมในการประชุมมูลนิธิถันยรักษ์ โดยมีสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ เป็นประธานในที่ประขุม
3. MOU ร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับ มูลนิธิถันยรักษ์ในการดำเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าย ต้านภัยมะเร็งเต้านม
4. การมอบเครื่องย Mobile Ultrasound ให้กับโรงพยาบาลที่ร่วมโครงการเพิ่มอีก 6 เครื่อง จากเดิมที่เคยสนับสนุนไปก่อนหน้านั้นย 6 เครื่อง
ภาพกิจกรรม

Agenda การประชุม

1.ย 20 ปีของบทบาทมูลนิธิถันยรักษ์ในการต้านภัยมะเร็งเต้านมเพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า โดย นพ.ธรรมนิตย์ อังศุสิงห์ย  เลขาธิการมูลนิธิถันยรักษ์
2.ย กระทรวงสาธารณสุขกับการจัดการมะเร็งเต้านม โดย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3. MOU การดำเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับมูลนิธิถันยรักษ์
4. พิธีมอบเครื่อง Ultrasound พระราชทาน
5.ย การบรรลุเป้าหมาย การดำเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม โดย นพ.วัลลภ ไทยเหนือ ประธานโครงการสืบสานฯ
6.ย การเตรียมความพร้อมเพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูลภายใต้โครงการสืบสานฯ โดย นพ.ชลทิศ อุไรฤก์กุล ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 4
7. เข้าชมพิพิธภัณฑ์ราชพิมุขสถาน
8. ระดมสมองและอภิปรายทั่วไป
9. สรุปปิดประชุม โดย นพ.วัลลภ ไทยเหนือ

ผลสรุปจากการประชุม

1. BSE น่าจะเป็นการตรวจขั้นต้น เพื่อคัดกรองมะเร็งเต้านม ในประเทศกำลังพัฒนา
2. การใช้ BSE อย่างเดียวจะทำให้คลำพบก้อนผิดปกติมากขึ้น ซึ่งถ้าพบแล้ว น่าจะมีเครื่องมือที่จะพิสูจน์ต่อยอดว่า ก้อนที่คลำได้เป็นก้อนที่สงสัยมะเร็งหรือไม่ ย US น่าจะมีบทบาทระหว่างกลางระหว่าง CBE กับ Mammogram
3. การจะทำ US นั้น
ย ย  -ย ควรจะทำ Target US เพราะฉะนั้น ถ้าคล่ำก้อนได้ไม่น่าจะพบ Normal มากนัก
ย ย  -ย ควรนำ US มาใช้ในรูปของ Rotate ไปยังอำเภอต่างๆภายในจังหวัดย 
4. ในการเก็บข้อมูล US น่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมคือ
ย ย  -ย ตรวจร่างกายคลำพบก้อนผิดปกติอย่างไร และพบที่ตำแหน่งใด
ย ย  -ย ผลการตรวจ US เป็นอย่างไร ปกติเท่าไร และผิดปกติเท่าไร
5. จังหวัดที่ทำในระดับอำเภอ ไม่ทำทั้งจังหวัด มีจังหวัดใดที่จะขยายให้ทำทุกอำเภอ ให้ช่วยแจ้งด้วยเพื่อที่จะได้เตรียมตัว สมุดบันทุึกย BS การเตรียมในด้านข้อมูล โดยจังหวัดที่มีความพร้อมได้แก่
ย ย  -ย ร้อยเอ็ด
ย ย  -ย อุบลราชธานี
6.จังหวัดที่อยากจะทำ US ในส่งข้อมูลมาหน่วยว่า US เดิมนั้นมีกี่เครื่องและ spect เครื่องเดิมเป็นอย่างไร

ย 
1. ติดตาม 2000 ดัดกรองด้วย MM 10 ทุกปี พบว่า
2. Swiss medical board -ย no MM for Screening เนื่องจาก
ย ย  -ย ข้อมูล Out of date
ย ย  -ย the benefit did not clearly outweight the harm
ย ย  -ย women perception of MM Screening do not match reality


สิ่งที่จะดำเนินการ

1.จังหวัดที่จะเปิดดำเนินการทั้งจังหวัดนั้น จะเปิดให้ Register ใหม่ เพิ่มจาก 1.9 ล่านคน เดิม โดยสามารถที่จะแยกได้ว่ากลุ่มที่เข้าโครงการปี 2556 หรือโครงการปี 2559


เอกสาร ของวันที่อบรม

1.ย Abstract The Effectiveness of Regular Breast Self Examination Combined with BSE Record Handbook Utilization in early detection of Breast Carcinoma in Thailand : A Cohort Study (Phase I)ย 
Vallop Thainuea, Tamnit Ansusinha, Chonlatit Urairoekkun and Jaruwan Jongvanich
2. นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
ย ย  -ย Power point การเตรียมความพร้อมเพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูลย  ของโครงการสืบสาน
ย ย  -ย ข้อมูล สรุปผลการดำเนินโครงการสืบสานฯ ปีงบประมาณ 2556-2558
สล็อตออนไลน์ฟรีเครดosmrtnice osmrtnic livno smrtovnice smrtovnice visoko smrtovnice sarajevo smrtovnice bihac