เบอร์โทร 0-2411-5657-9

รถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่

การเข้ารับการตรวจที่รถถ่ายเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ มีคุณภาพและได้มาตรฐานเหมือนกับการเข้าตรวจในศูนย์ถันยรักษ์

ในการเข้าตรวจที่รถถ่ายเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mobile Mammography Unit) ผู้มาตรวจจะได้รับการบริการตรวจด้วยอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ได้มาตรฐานและทันสมัย นอกจากนี้ ทางศูนย์ถันยรักษ์จะมีการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรมของเครื่องมือ ทางการแพทย์อยู่ตลอดเวลา ทำให้การนำเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆมาใช้สำหรับการตรวจนั้น ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอ เห็นได้จากการสร้างรถถ่ายเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ เพิ่มขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมการแพทย์ เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับการตรวจรักษาที่ทันสมัยขึ้น

รถถ่ายเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่
(ปัจจุบันไม่ได้ใช้งานแล้ว)

*เริ่มใช้งานตั้งแต่ พศ. 2544 จนถึง พศ. 2551

ประกอบด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ ดังนี้
 • เครื่องถ่ายเอกซเรย์เต้านม Mammography
 • เครื่อง Ultrasound
 • เครื่องล้างฟิล์ม

รถถ่ายเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (คันที่ 1)

*เริ่มใช้งานตั้งแต่ พศ 2551 จนถึง ปัจจุบัน

ประกอบด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ ดังนี้
 • เครื่อง Digital Mammography
 • ระบบPACS สำหรับจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์
 • Work Station สำหรับรังสีแพทย์ ในการวินิจฉัย ภาพแมมโมแกรมที่มีความละเอียดสูง
 • เครื่อง Ultrasound

รถถ่ายเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (คันที่ 2)

*เริ่มใช้งานตั้งแต่ พศ 2558 จนถึง ปัจจุบัน

ประกอบด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ ดังนี้
 • เครื่อง Digital Mammography
 • ระบบPACS สำหรับจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์
 • Work Station สำหรับรังสีแพทย์ ในการวินิจฉัย ภาพแมมโมแกรมที่มีความละเอียดสูง
 • เครื่อง Ultrasound