เบอร์โทร 0-2411-5657-9

บริการตรวจฟรีแก่หญิงด้อยโอกาสในเขตหลักสี่และเขตปทุมวัน

ย การให้บริการตรวจเอกซเรย์เต้านมโดยรถตรวจเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ หรือแมมโมแกรม ในสตรีด้อยโอกาสที่มีปัจจัยเสี่ยง ซึ่งมูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดทำโครงการฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ส่วนสตรีที่มีปัจจัยเสี่ยงจะได้รับการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านม หรือการทำแมมโมแกรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายย hublot replicaย 

ให้บริการตรวจฟรีแก่หญิงด้อยโอกาสในเขตหลักสี่
วันที่ 3 ตุลาคม 2552 ให้บริการตรวจเอกซเรย์เต้านมโดยรถตรวจเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ให้กับผู้หญิงด้อยโอกาสในกรุงเทพมหานคร (เขตหลักสี่)orologi replica

ให้บริการตรวจฟรีแก่หญิงด้อยโอกาสในเขตปทุมวัน
วันที่ 10 ตุลาคม 2552 ให้บริการตรวจเอกซเรย์เต้านมโดยรถตรวจเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ให้กับผู้หญิงด้อยโอกาสในกรุงเทพมหานคร (เขตปทุมวัน) Rolex replicaosmrtnice osmrtnic livno smrtovnice smrtovnice visoko smrtovnice sarajevo smrtovnice bihac