เบอร์โทร 0-2411-5657-9

การตรวจวินิจฉัยของรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่

การตรวจวินิจฉัยบนรถถ่ายเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mobile Mammography Unit) เป็นแบบ Screening Mammography คือ การตรวจให้กับผู้มาตรวจที่ไม่ได้มีอาการผิดปกติ คล้ายกับการตรวจร่างกายประจำปี ซึ่งดำเนินการโดยรังสีแพทย์ของศูนย์ถันยรักษ์และเจ้าหน้าที่รังสีเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญ หากแพทย์วินิจฉัยว่ามีสิ่งผิดปกติและต้องทำการตรวจอื่นๆเพิ่ม ก็จะส่งมารับบริการต่อเนื่องที่ศูนย์ถันยรักษ์ เพื่อการวินิจฉัยที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์ในการรักษาต่อไป เช่น

• การฉีดสี (Ductogram)
• การเจาะชิ้นเนื้อ (Biopsy)
• การปักเข็มชี้ตำแหน่ง (Localization)

ข้อแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนการถ่ายเอกซเรย์เต้านมด้วยเครื่อง Mammography

1. ในวันที่มารับการตรวจเอกซเรย์เต้านมต้องเป็นช่วงที่ไม่มีประจำเดือน หรือประจำเดือนหมดไปแล้วอย่างน้อย 3 วัน และต้องไม่อยู่ในช่วงที่ใกล้มีประจำเดือน ประมาณ 3 วัน เพราะเป็นช่วงที่เต้านมคัดตึงเวลาถ่าย Mammogram จะรู้สึกเจ็บกว่าช่วงปกติ
2. ในวันที่จะมารับการตรวจเอกซเรย์เต้านม จะต้องไม่ใช้น้ำหอม หรือโลชั่นบำรุงผิว หรือสารระงับกลิ่นกายบริเวณรักแร้
3. ในวันที่จะมารับการตรวจเอกซเรย์เต้านมให้สวมเสื้อผ้าแยกท่อนระหว่างเสื้อกับกางเกง / กระโปรง ไม่สวมชุดแซ็ก
4. การถ่ายแมมโมแกรมไม่มีอันตรายใดๆ เนื่องจากรังสีที่ใช้ถ่ายทำน้อยมาก
5. หากท่านกำลังตั้งครรภ์ กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนการตรวจ