เบอร์โทร 0-2411-5657-9

การจัดนิทรรศการ บรรยายให้ความรู้กับพนักงานของหน่วยงานภายนอก และประชาชนทั่วไป

ย ย มูลนิธิถันยรักษ์ฯร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดนิทรรศการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องมะเร็งเต้านมและการตรวจเต้านมด้วยตนเอง โดยมีการเข้าไปจัดนิทรรศการเพื่อให้ประชาชนได้รู้จักและตระหนักถึงการป้องกันและดูแลตัวเองให้พ้นจากภัยของมะเร็งเต้านม นอกจากนี้ยังมีการจัดเจ้าหน้าที่ของศูนย์ถันยรักษ์ไปสาธิตวิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และจัดแพทย์ไปบรรยายให้ความรู้ที่ถูกต้องพูดถึงสถานการณ์มะเร็งเต้านมของผู้หญิงไทยในปัจจุบัน อีกด้วยย patek philippe replica
ย 
หน่วยงานที่ร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิถันยรักษ์
โ€ข บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
โ€ข โรงพยาบาลสมุทรปราการ
โ€ข บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
โ€ข ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)
โ€ข สถานทูตสหรัฐอเมริกา
โ€ข กรมการค้าต่างประเทศ
โ€ข HARD ROCK CAFE PATTAYA
โ€ข บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
โ€ข สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
โ€ข โรงพยาบาลพบพระ จังหวัดตาก
โ€ข มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โ€ข กรมสรรพาวุธทหารบก
โ€ข เทศบาลนครนนทบุรี
ย 
ย 

ย 

ย 

osmrtnice osmrtnic livno smrtovnice smrtovnice visoko smrtovnice sarajevo smrtovnice bihac