เบอร์โทร 0-2411-5657-9

กิจกรรม 15 ปี ถันยรักษ์ (ภาคประชาชน) ปี 2554

มูลนิธิถันยรักษ์จัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนาราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง “การป้องกันมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง Triple Touch”

โดยกิจกรรมได้ทีจัดขึ้นหลายจังหวัด

• บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
• วันที่ 27 มกราคม 2554 ณ โรงแรมลำพูนวิล ห้องหละพูน จังหวัดลำพูน
• วันที่ 25 มีนาคม 2554 ณ วิทยาลัยเทคนิคตราด ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคตราด จังหวัดตราด
• วันที่ 9 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
• วันที่ 20 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุมสโมสรนายทหารสัญญาบัตร กองคลังแสงกรมสรรพาวุธทหารบก จังหวัดลพบุรี
• วันที่ 27 พฤษภาคม2554 ณ ห้องประชุม Auditorium บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน) จังหวัดกำแพงเพชร