เบอร์โทร 0-2411-5657-9

การตรวจแมมโมแกรม (Mammogram)

ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า mammography เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการตรวจหามะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรก ก่อนที่จะคลำพบก้อน

การตรวจแมมโมแกรม หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า การเอกซเรย์เต้านม เป็นการตรวจทางรังสีที่ใช้รังสีเอกซ์ในการถ่ายภาพเต้านมโดยเฉพาะ ซึ่งรังสีที่ใช้ตรวจเป็นรังสีพลังงานต่ำ แต่สามารถแยกแยะรายละเอียดในเต้านมได้ดีไม่ว่าจะเป็นต่อมน้ำนม ไขมัน ก้อนเนื้อ หรือ กลุ่มหินปูน เป็นต้น

การตรวจเต้านมด้วยเครื่องแมมโมกราฟฟี่ทำอย่างไร
การตรวจที่ศูนย์ถันยรักษ์นั้น นักรังสีการแพทย์ที่ผ่านการอบรมเฉพาะทางด้านเต้านม (Mammographer) จะเป็นผู้ทำการถ่ายภาพ โดยเริ่มต้นด้วยการจัดตำแหน่งของเต้านมให้พอเหมาะกับแผ่นรองรับที่ตัวเครื่อง และค่อยๆกดเต้านมเพื่อให้เนื้อเยื่อแผ่ออก และไม่ขยับระหว่างทำการถ่ายภาพ

การกดเต้านมมีความสำคัญเพื่อทำให้เนื้อเยื่อแผ่ออกเท่าๆกันมองเห็นได้ใกล้เคียงกันจากภาพถ่าย จุดผิดปกติเล็กๆจะได้ไม่ถูกบังโดยเนื้อเยื่อที่ซ้อนทับกัน ทำให้สามารถใช้รังสีปริมาณน้อยลงเนื่องจากเนื้อเยื่อบางลงและลดการสะท้อนของรังสีในเนื้อเยื่อ ลดปริมาณรังสีที่ผู้มาตรวจจะได้รับ ทำให้เต้านมอยู่นิ่งไม่ขยับ ภาพชัดเจนขึ้น

โดยทั่วไปการถ่ายภาพเต้านมแต่ละข้าง จะถ่าย 2 ท่ามาตรฐานคือ craniocaudalและ mediolateral oblique views เพื่อที่จะได้เห็นเนื้อเต้านมทั้งหมด หลังจากถ่ายภาพเสร็จ รังสีแพทย์จะเป็นผู้ประเมิณและแปลผลภาพ และพิจารณาว่าจะต้องถ่ายภาพหรือตรวจด้วยเครื่องมืออื่นๆเพิ่มเติมหรือไม่

การเตรียมตัวก่อนการตรวจ
1. ไม่ควรทาโลชั่น สารระงับกลิ่นกาย หรือแป้งฝุ่นที่บริเวณหน้าอกและใต้รักแร้ เพราะจะมีผลต่อภาพเอกซเรย์
2. ไม่ต้องงดน้ำหรืออาหาร
3. เวลาที่เหมาะสมในการตรวจ คือ ช่วงหลังจากหมดประจำเดือน เพราะเป็นช่วงที่เต้านมไม่บวมมาก ทำให้ไม่เจ็บ และเป็นช่วงที่สามารถพบความผิดปกติได้ง่าย
4. กรณีที่เปลี่ยนสถานบริการตรวจ ควรนำฟิล์มหรือผลการตรวจมาใช้ในการเปรียบเทียบด้วย

หมายเหตุ : ทางศูนย์ถันยรักษ์แนะนำให้ทำ Mammogram ครั้งแรก เพื่อเป็นพื้นฐานเมื่ออายุ 35 ปี และเมื่ออายุ 40 ปี จะแนะนำให้ตรวจเป็นประจำทุก 1ปี