เบอร์โทร 0-2411-5657-9

การตรวจด้วยเครื่อง Ultrasound

การตรวจอัลตราซาวด์ควบคู่กับแมมโมแกรมจะช่วยเพิ่มความไว และความแม่นยำในการวินิจฉัยมะเร็งเต้านมได้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากลักษณะเนื้อเต้านมของผู้หญิงไทยมีความหนาทึบมากกว่าผู้หญิงตะวันตก การวินิจฉัยจาก Mammogram เพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เห็นสิ่งผิดปกติทั้งหมด จึงต้องใช้ Ultrasound เข้ามาช่วยด้วย

โดยปกติแล้ว Mammogram จะมีความไวในการวินิจฉัยมะเร็งที่ประมาณ 85% และจะเพิ่มสูงถึง 95% เมื่อใช้ Ultrasound มาช่วย แต่ในปัจจุบัน ยังไม่แนะนำให้ใช้ Ultrasound แทน Mammogram ในการตรวจหามะเร็งเต้านม เพราะ Ultrasound จะไม่สามารถตรวจหาหินปูนที่ผิดปกติได้

เราจะใช้ Ultrasound ในการตรวจวินิจฉัยหลังจากการทำ Mammogramแล้ว เช่น ใช้ในการแยกถุงน้ำและก้อนเนื้อ ใช้ในผู้ที่มีเต้านมหนาทึบ เช่น คนไข้อายุน้อย หญิงที่ให้นมบุตร หรือใช้ในการทำหัตถการต่างๆ เช่น เจาะชิ้นเนื้อของเต้านม สำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคเต้านมด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์นั้น ทางศูนย์ถันยรักษ์จะมีรังสีแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางเป็นผู้ทำการตรวจให้ผู้มาตรวจ