เบอร์โทร 0-2411-5657-9

การชี้ตำแหน่งที่ผิวหนัง (Skin Mark)

ใช้ในกรณีที่ศัลยแพทย์คลำก้อนได้ รังสีแพทย์ก็จะตรวจยืนยันหาตำแหน่งที่ผิดปกติ และกำหนดจุดบนผิวหนังเพื่อช่วยให้ศัลยแพทย์ทำการผ่าตัดให้ตรงกับตำแหน่งที่ศัลยแพทย์คลำได้