เบอร์โทร 0-2411-5657-9

การเข้ารับบริการ

การยื่นสิทธิต่างๆ เพื่อเข้ารับบริการ

การติดต่อนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ

สามารถเลือกนัดหมายได้ 2 วิธี คือ

 • นัดหมายด้วยตนเองที่ศูนย์ถันยรักษ์ ชั้น 7 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์โรงพยาบาลศิริราช
 • โทรศัพท์นัดหมายที่หมายเลข 0-2411-5657-9
  เวลาเปิดทำการของศูนย์ถันยรักษ์
  วันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 07.30 - 17.00 น.
  วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
  วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.00 - 19.30 น. (รอบเย็น)
  วันเสาร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.

*** การขอรับบริการที่ศูนย์ถันยรักษ์ เพื่อความสะดวกและไม่เสียเวลาท่าน ควรนัดหมายล่วงหน้า

ข้อปฏิบัติเมื่อเข้ารับบริการ

 • ยื่นเอกสารนัดหมายหรือใบส่งตรวจวินิจฉัยเพื่อเข้าตรวจแล้วรอเรียกชื่อตามเวลาที่ได้นัดหมายไว้
 • เจ้าหน้าที่ต้อนรับจะเรียกชื่อท่านตามลำดับคิวและเวลานัดหมาย เพื่อเปลี่ยนเสื้อ และรอเข้ารับการตรวจ
 • นักรังสีแพทย์เรียกผู้มาตรวจซักถามประวัติการตรวจ
 • ถ่ายเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) จะใช้เวลาประมาณ 5 - 10 นาที/คน ขั้นตอน การถ่ายภาพเอกซเรย์เต้านม 4 ภาพ ข้างละ 2 ภาพ คือ จากด้านบนและจากด้านข้าง โดยเครื่องถ่ายเอกซเรย์จะกดเต้านมของท่าน ประมาณ 5 วินาที เพื่อให้เนื้อภายใน เต้านมกระจายออกซึ่งจะทำให้การวินิจฉัยถูกต้อง แม่นยำและใช้ปริมาณรังสีน้อยที่สุด ซึ่งท่านอาจจะรู้สึกเจ็บบ้างในขณะกดเต้านม
 • หลังจากถ่ายแมมโมแกรมแล้วจะให้ท่านนั่งรอก่อนเพื่อให้รังสีแพทย์นำภาพ เอกซเรย์ของท่านให้รังสีแพทย์ตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมซึ่งท่านอาจ จำเป็นต้องถ่ายภาพ แมมโมแกรมเพิ่มหรือทำอัลตราซาวด์ต่อไป การถ่ายแมมโมแกรม หรือ การทำ อัลตราซาวด์เพิ่มนั้นไม่ได้หมายความว่าเต้านมของท่านผิดปกติ แต่จะช่วยในเรื่องของ การวินิจฉัยของรังสีแพทย์เพิ่มเติม
 • ถ้าหากต้องมีการทำอัลตร้าซาวด์เพิ่มเติม จะมีเจ้าหน้าที่เรียกตรวจตามคิว
 • หลังจากท่านตรวจเสร็จ ผู้มาตรวจเปลี่ยนเสื้อผ้ากลับตามเดิม แล้วรอชำระเงินที่ เคาน์เตอร์การเงิน
 • ขั้นตอนทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่งถึง 2 ชั่วโมง

** ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจจะมากหรือน้อยขึ้นกับพยาธิสภาพของผู้มาตรวจแต่ละท่านที่เข้ารับการบริการ **
** คำเตือนเพื่อความปลอดภัยของทารก หากมีครรภ์ หรือ สงสัยว่าตั้งครรภ์ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเอกซเรย์ **

คำแนะนำ ก่อน และ หลังการทำหัตถการ