เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ข่าวสารและงานประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้นำกรรมการมูลนิธิถันยรักษ์ฯ ปรึกษากับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เมื่อปี 2537 เพื่อจัดตั้ง ศูนย์ถันยรักษ์ ขึ้นที่ รพ.ศิริราช เมื่อปี 2538

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 นี้ ศูนย์ถันยรักษ์ ขอเชิญชวนผู้หญิงไทย อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในราคาพิเศษ