เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ข่าวสาร
และงานประชาสัมพันธ์

ข่าวมูลนิธิถันยรักษ์

เนื่องในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เนื่องในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้นำกรรมการมูลนิธิถันยรักษ์ฯ ปรึกษากับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เมื่อปี 2537 เพื่อจัดตั้ง ศูนย์ถันยรักษ์ ขึ้นที่ รพ.ศิริราช เมื่อปี 2538

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้นำกรรมการมูลนิธิถันยรักษ์ฯ ปรึกษากับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เมื่อปี 2537 เพื่อจัดตั้ง ศูนย์ถันยรักษ์ ขึ้นที่ รพ.ศิริราช เมื่อปี 2538

สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงมีพระดำริให้เผยแพร่ความรู้ในการตรวจเต้านมด้วยตนเองให้กับสตรีไทยทั้งประเทศ

สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงมีพระดำริให้เผยแพร่ความรู้ในการตรวจเต้านมด้วยตนเองให้กับสตรีไทยทั้งประเทศ

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากร มูลนิธิถันยรักษ์ฯ ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

เนื่องในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

อดีตองค์ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

ข่าวศูนย์ถันยรักษ์

โปรโมชั่นประจำเดือน พฤษภาคม 2566

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 นี้ ศูนย์ถันยรักษ์ ขอเชิญชวนผู้หญิงไทย อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในราคาพิเศษ

ข่าวรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่

ข่าวโครงการสืบสานฯ

มูลนิธิถันยรักษ์ฯ ร่วมกับกลุ่มทรู และมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ มอบรางวัลชนะเลิศให้กับ ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มูลนิธิถันยรักษ์ฯ ร่วมกับกลุ่มทรู และมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ มอบรางวัลชนะเลิศให้กับ ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา