เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ข่าวสาร
และงานประชาสัมพันธ์

สานพลังมหาวิทยาลัยราชภัฏ และกลุ่มทรู เพื่อโครงการภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม จัดตั้งชมรมถันยรักษ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

 มูลนิธิถันยรักษ์ ฯ สานพลังมหาวิทยาลัยราชภัฏ และกลุ่มทรู เพื่อโครงการภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม จัดตั้งชมรมถันยรักษ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี 2565
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
นางสาวทศพร สินสร ประธานชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการตรวจมะเร็จเต้าด้วยตนเอง โดยมีนักศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 74 คน
#ศูนย์ถันยรักษ์
#saveyourbreast
#เต้าต้องตรวจ
#ตรวจมะเร็งเต้านม