เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ข่าวสาร
และงานประชาสัมพันธ์

  • หน้าหลัก >
  • ข่าวสาร >
  • ข่าวมูลนิธิถันยรักษ์ >
  • สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงมีพระดำริให้เผยแพร่ความรู้ในการตรวจเต้านมด้วยตนเองให้กับสตรีไทยทั้งประเทศ

สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงมีพระดำริให้เผยแพร่ความรู้ในการตรวจเต้านมด้วยตนเองให้กับสตรีไทยทั้งประเทศ

ย สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงมีพระดำริให้เผยแพร่ความรู้ในการตรวจเต้านมด้วยตนเองให้กับสตรีไทยทั้งประเทศ โดยมีพระดำรัสว่า โ€œหมอต้องบอกชาวบ้าน ให้เขารู้วิธีดูแลตนเองอย่างไรโ€
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
=========================================================================
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากร มูลนิธิถันยรักษ์ฯ ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
=========================================================================
#เต้าต้องตรวจ #ศูนย์ถันยรักษ์ #ตรวจมะเร็งเต้านม #SAVEYOURBREAST