เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ข่าวสาร
และงานประชาสัมพันธ์

  • หน้าหลัก >
  • ข่าวสาร >
  • ข่าวมูลนิธิถันยรักษ์ >
  • สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้นำกรรมการมูลนิธิถันยรักษ์ฯ ปรึกษากับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เมื่อปี 2537 เพื่อจัดตั้ง ศูนย์ถันยรักษ์ ขึ้นที่ รพ.ศิริราช เมื่อปี 2538

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้นำกรรมการมูลนิธิถันยรักษ์ฯ ปรึกษากับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เมื่อปี 2537 เพื่อจัดตั้ง ศูนย์ถันยรักษ์ ขึ้นที่ รพ.ศิริราช เมื่อปี 2538

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้นำกรรมการมูลนิธิถันยรักษ์ฯ ปรึกษากับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เมื่อปี 2537 เพื่อจัดตั้ง ศูนย์ถันยรักษ์ ขึ้นที่ รพ.ศิริราช เมื่อปี 2538 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวนด์

==========================================================
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากร มูลนิธิถันยรักษ์ฯ ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
==========================================================
#เต้าต้องตรวจ #ศูนย์ถันยรักษ์ #ตรวจมะเร็งเต้านม #SAVEYOURBREASTย