เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ข่าวสาร
และงานประชาสัมพันธ์

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ทรงเจริญพระชันษา ๖๖ ปี ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ทรงเจริญพระชันษา ๖๖ ปี ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะแพทย์ replika klockor พยาบาล และบุคลากร มูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

#ศูนย์ถันยรักษ์