เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ข่าวสาร
และงานประชาสัมพันธ์

SIRIRAJ H SOLUTIONS

ICS ไลฟ์สไตล์มิกซ์ยูชคอมเพล็กซ์ (ตรงข้ามไอคอนสยาม ) ผนึกความร่วมมือกับโรงพยาบาลศิริราช เปิดศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันและบูรณาการสมดุลชีวิต "SIRIRAJ H SOLUTIONS" ขยายบริการด้านสุขภาพครบวงจรนอกพื้นที่โรงพยาบาลเป็นแห่งแรก มุ่งสร้างปรากฏการณ์ดูแลสุขภาพรูปแบบใหม่ในประเทศไทย เปิด 16 คลินิกบริการตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าในวงกว้าง relojes replicas ชูจุดแข็งมาตรฐานทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลศิริราช พร้อมนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนก่อนเจ็บป่วย เป็นทางเลือกทำเลและศักยภาพที่เหมาะสมให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้ง่าย พร้อมเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป

โดยมี ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า "เราเน้นคัดกรองสุขภาพ ดูแลเชิงป้องกัน เสริมสร้างสมดุล ฟื้นฟูศักยภาพ และชะลอความแก่" ในการนี้ ศ.คลินิก นายแพทย์วิศิษฏ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช กล่าวเสริมว่า "เรามีคลินิกที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาให้บริการที่นี่โดยเฉพาะ"

ทั้งนี้ ศูนย์ถันยรักษ์ เล็งเห็นความสําคัญของการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน จึงขยายพื้นที่บริการแห่งใหม่ในพื้นที่ของ SIRIRAJ H SOLUTIONS เพื่อให้ผู้หญิงไทยเข้าถึงการตรวจวินิจฉัย และคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางได้อย่างทั่วถึงและครบวงจร ผ่านวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว
และรู้ผลได้ทันที เปิดให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยการนําเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านม ทั้งการตรวจเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมระบบดิจิทัล (Digital Mammogram) และอัลตราซาวนด์ (Ultrasound) โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ถันยรักษ์ โรงพยาบาลศิริราช พร้อมให้บริการตรวจ ตั้งแต่ วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป โดยในพิธีเปิด SIRIRAJ H SOLUTIONS วันนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นางบุษดี เจียรวนนท์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เข้าร่วมพิธีเปิดด้วย
#Healthy First ดูแลก่อนไม่ต้องป่วย
เข้าถึงง่าย ตรง Life Style คุณ