เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ข่าวสาร
และงานประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการสมัครใช้งาน Thanyarak Application

ขั้นตอนการสมัครใช้งาน Thanyarak Application

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา สามารถนัดตรวจ เลื่อนนัด ยกเลิกนัด และขอผลตรวจของศูนย์ถันยรักษ์ผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยตนเอง ลงทะเบียนสมัครใช้งานตามขั้นตอนด้านล่าง

#ศูนย์ถันยรักษ์
#saveyourbreast
#เต้าต้องตรวจ
#ตรวจมะเร็งเต้านม