เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ข่าวสาร
และงานประชาสัมพันธ์

ศูนย์ถันยรักษ์ ประกาศรับสมัครงาน

ด้วย ศูนย์ถันยรักษ์ มีการขยายงานด้านบริการตรวจและวินิจฉัยมะเร็งเต้านม จึงประสงค์จะรับสมัครบุคลากรตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ต้อนรับ

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
2. เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
3. มีความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ (Microsoft office)
4. รักงานบริการ
5. บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร มีดังนี้
- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
- สำเนาใบระเบียนผลการศึกษา และสำเนาปริญญาบัตร
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- ใบรับรองแพทย์

ผู้ที่มีความประสงค์สมัครงาน ติดต่อยื่นใบสมัครได้ที่ ศูนย์ถันยรักษ์ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 7 โรงพยาบาลศิริราช ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 1-15 กันยายน 2566
โทร 0-2411-5657-9 หรือ 0-2412-2652-3 ต่อ 201-202
หรือ คลิก>>forms.gle/XrE6hWKivWrqoQRa7
หรือ E-mail : info@thanyarak.com