เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ข่าวสาร
และงานประชาสัมพันธ์

โปรโมชั่น ประจำเดือน ตุลาคม 2561

 📣📣📣ศูนย์ถันยรักษ์ขอเชิญชวนผู้หญิงไทยที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปและ ไม่เคยใช้บริการที่ศูนย์ถันยรักษ์มาก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวนด์ในราคาพิเศษเพียง 2,000 บาทจากราคาปกติสูงสุด 3100 บาทตลอดเดือนตุลาคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 21 ตุลาคม 2561 นี้🙏🙏🙏

เงื่อนไขการใช้บริการการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมราคาพิเศษในเดือนตุลาคม 2561

👉 สุภาพสตรีไทยที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปและไม่เคยใช้บริการที่ศูนย์ถันยรักษ์
👉 ค่าบริการเหมาจ่ายตรวจแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวนด์ในราคาพิเศษ 2,000 บาท จากราคาปกติสูงสุด 3,100 บาท(ไม่รวมค่าธรรมเนียมนอกเวลาราชการ)
👉 จองรับสิทธิ์การตรวจตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2561 นี้เท่านั้น
👉 ใช้บริการการตรวจในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 เมษายน 2562 โดยสามารถเลื่อนนัดได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
👉 ไม่สามารถโอนสิทธิ์ดังกล่าวให้แก่ผู้อื่น
👉 เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ผู้สนใจสามารถนัดหมายการตรวจได้โดยตรงทาง Line: @thanyarak และ facebook : thanyarak breast center
👉 สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและเงื่อนไขเป็นไปตามศูนย์ถันยรักษ์กำหนด
line : @thanyarak และ โทร 0-2411-5657-9

www.orologiitalia.to