เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ข่าวสาร
และงานประชาสัมพันธ์

ชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจเต้านมด้วยตนเอง

 มูลนิธิถันยรักษ์ ฯ สานพลังมหาวิทยาลัยราชภัฏ และกลุ่มทรู เพื่อโครงการภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม จัดตั้งชมรมถันยรักษ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี 2565
วันที่ 13กันยายน 2565 ชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (Breast Self Examination : BSE ) ร่วมกับรพ.กรุงเทพ จันทบุรี มีนักศึกษาเข้าร่วมอบรมจำนวน 50คน ค่ะ และมีการตอบคำถามชิงรางวัล ให้กับผู้โชคดีที่ตอบถูก