เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ข่าวสาร
และงานประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ให้กับครูและผู้ปกครอง ในโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

 มูลนิธิถันยรักษ์ ฯ สานพลังมหาวิทยาลัยราชภัฏ และกลุ่มทรู เพื่อโครงการภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม จัดตั้งชมรมถันยรักษ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ให้กับครูและผู้ปกครอง ในโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดภูเขาทอง ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ วันที่12กันยายน2565 และให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจเต้านมด้วยตนเองให้กับประชาชน ณ ตำบล แหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัด ชัยภูมิ ในวันที่ 13 กันยายน 2565