เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ข่าวสาร
และงานประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ให้ความรู้การตรวจมะเร็งเต้านมเบื้องต้น และการใช้งาน BSE App กับกลุ่มสตรี

 มูลนิธิถันยรักษ์ ฯ สานพลังมหาวิทยาลัยราชภัฏ และกลุ่มทรู เพื่อโครงการภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม จัดตั้งชมรมถันยรักษ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี 2565
วันที่ 23 กันยายน 2565 ชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ให้ความรู้การตรวจมะเร็งเต้านมเบื้องต้น และการใช้งาน BSE App กับกลุ่มสตรี บ้านวังซอง ตำบลท่าพล อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์