เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ข่าวสาร
และงานประชาสัมพันธ์

วันรำลึก "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย"

 วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ถือเป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก วันรำลึก "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย"
#น้อมรำลึก
#พระมหากรุณาธิคุณ