เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ข่าวสาร
และงานประชาสัมพันธ์

Central Group Women Cancer

 กลุ่มเซ็นทรัลเปิดโครงการ “ Central Group Women Cancer “ เพื่อระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมส่งกำลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ในวันที่ 3-4 ตุลาคม 2565 โดยพิธีเปิดได้จัดขึ้นเวลา 11.00 น ที่โซน Eden ศูนย์การค้าเซนทรัลเวิลด์ โดยมี รศ. นพ. วิศิษฏ์ วามวาณิชย์ ประธานศูนย์ถันยรักษ์ โรงพยาบาลศิริราช คุณบุษบา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสื่อสารองค์กร กลุ่มเซ็นทรัล และคุณพิชัย จิราธิวัฒน์ ผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัลกรุ๊ป
การจัดงานครั้งนี้ เพื่อระดมทุนเนื่องจากมะเร็งเต้านมเป็นภัยใกล้ตัวกว่าที่คิดและพบมากเป็นอันดับ 1 ในสตรีไทย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และยังมีกลุ่มสตรีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นจำนวนมาก rolex imitaciones perfectas เนื่องจากขาดโอกาสในการตรวจวินิจฉัยโรค โดยเฉพาะในโรงพยาบาลบางแห่งที่ยังขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น ทางกลุ่มเซ็นทรัลจึงมีการระดมทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องอัลตราซาวด์เคลื่อนที่เพื่อมอบให้กับมูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภายใต้โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม เพื่อช่วยเหลือสตรีไทยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และอยู่ห่างไกลได้เข้าถึงการดูแลวินิจฉัย ด้วยความตระหนักว่า มะเร็งเต้านมนั่น “ การป้องกันที่ดีที่สุด คือการค้นพบให้เร็วที่สุด “
ภายในงานมีกิจกรรมบริจาคเส้นผมให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม เย็บเต้านมเทียมเพื่อช่วยผู้ป่วยมะเร็งเต้านม เพนท์และตกแต่งถุงผ้าสัญลักษณ์โชว์ชมพู
นอกจากนั้นในวันที่ 4 ตุลาคม ยังมีการเสวนา เพื่อรู้ทันมะเร็งเต้านม โดยแพทย์หญิง ณัฎฐินี เอี่ยมสวัสดิกุล รังสีแพทย์ จากศูนย์ถันยรักษ์ รพ ศิริราช มาร่วมให้ความรู้ ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก
#ตรวจเต้านมด้วยตนเอง #TheBestProtectionIsEarlyDetection #ตรวจมะเร็งเต้านม #SAVEYOURBREAST #มูลนิธิถันยรักษ์ฯ #มูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี