เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ข่าวสาร
และงานประชาสัมพันธ์

7 ตุลาคม วันมะเร็งเต้านมโลก

 7 ตุลาคม วันมะเร็งเต้านมโลก

หมั่นตรวจเต้านมด้วยตนเอง และสังเกตการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ
ผู้หญิง 20 ปีขึ้นไป "ต้องตรวจ" เพราะการป้องกันที่ดีที่สุด คือการค้นพบให้เร็วที่สุด ยิ่งตรวจเจอไว ยิ่งรักษาได้เร็ว

ร่วมกิจกรรม "เต้า ต้อง ตรวจ Pink Filter" ได้ที่
www.thanyarak.or.th/saveyourbreast