เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ข่าวสาร
และงานประชาสัมพันธ์

ขอแจ้งวันหยุดเดือน ตุลาคม 2565

 ศูนย์ถันยรักษ์
ขอแจ้งวันหยุดเดือน ตุลาคม 2565

❌ วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
❌ วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม วันหยุดราชการกรณีพิเศษ

⛔ ปิดให้บริการคลินิกในเวลาราชการ และคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

⛔ ปิดให้บริการถาม ตอบ ทางไลน์ @Thanyarak

✅ เปิดบริการจองคิวออนไลน์ตามปกติ "คลิก" https://goo.gl/forms/Qn7zQA7x9oScmlmo1

🙏ขออภัยในความไม่สะดวก🙏

#ศูนย์ถันยรักษ์
#saveyourbreast
#เต้าต้องตรวจ
#ตรวจมะเร็งเต้านม ดูน้อยลง