เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ข่าวสาร
และงานประชาสัมพันธ์

โครงการภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม

 มูลนิธิถันยรักษ์ ฯ ขอขอบคุณน้อง ๆ, คณะอาจารย์
และผู้บริหารสถาบันราชภัฏทุกท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจ
ปฏิบัติภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านมในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศกันอย่างสุดความสามารถ และเต็มที่ที่สุดเลย
.
และก็ใกล้ถึงเวลาที่ทุกชมรม ฯ จะต้องรวบรวม
ผลงานของแต่ละชมรม ฯ ที่ได้ดำเนินงาน
‘โครงการภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม’ กันมาตั้งแต่
วันที่ ๓ สิงหาคม จนถึงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เพื่อนำส่งให้คณะกรรมการพิจารณาตัดสิน
ให้ได้ ๑๐ ชมรม ฯ ที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป
.
ซึ่งรายงานสรุปการดำเนินโครงการ ฯ ที่ทุกชมรม ฯ
จะต้องส่งมา มีรายละเอียดดังนี้..
๑. เอกสารสรุปการดำเนินโครงการ ฯ
๒. คลิปวิดีทัศน์สรุปการดำเนินโครงการ ฯ ความยาวไม่เกิน ๓ นาที
๓. ภาพถ่ายประมวลการดำเนินโครงการ ฯ ตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ ฯ
.
โดยเอกสารทุกอย่างข้างต้น จะต้องส่งมาให้คณะทำงาน ฯ
ในวันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๗.๐๐ น.
ผ่านทางอีเมล์ : [email protected] เท่านั้น!!
เพิ่มเติมโทร. ๐๒-๘๕๘-๖๒๗๙
.
#ภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม
#มูลนิธิถันยรักษ์ #มหาวิทยาลัยราชภัฏ
#ปลูกความรู้ #ทรูปลูกปัญญา