เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ข่าวสาร
และงานประชาสัมพันธ์

  • หน้าหลัก >
  • ข่าวสาร >
  • ข่าวมูลนิธิถันยรักษ์ >
  • พระราชสมัญญา" สมเด็จย่า "ที่พสกนิกรชาวไทยน้อมใจถวายแด่สมเด็จพระศรีนครินทราพระบรมราชชนนี เกิดจากความสำนึกในพระเมตตาที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์จึงทรงเป็น"สมเด็จย่า"ของแผ่นดินมาตราบจนทุกวันนี้

พระราชสมัญญา" สมเด็จย่า "ที่พสกนิกรชาวไทยน้อมใจถวายแด่สมเด็จพระศรีนครินทราพระบรมราชชนนี เกิดจากความสำนึกในพระเมตตาที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์จึงทรงเป็น"สมเด็จย่า"ของแผ่นดินมาตราบจนทุกวันนี้

พระราชสมัญญา" สมเด็จย่า "ที่พสกนิกรชาวไทยน้อมใจถวายแด่สมเด็จพระศรีนครินทราพระบรมราชชนนี เกิดจากความสำนึกในพระเมตตาที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์จึงทรงเป็น"สมเด็จย่า"ของแผ่นดินมาตราบจนทุกวันนี้
เมื่อปี 2537 "สมเด็จย่า" ทรงก่อตั้งมูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ด้วยทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ 12,000,000 ล้านบาท โดยมีพระราชประสงค์ช่วยเหลือผู้หญิงไทยให้พ้นภัยจากมะเร็งเต้านมและทรงพระราชทานชื่อว่า" มูลนิธิถันยรักษ์ฯ "
ตลอดระยะเวลา 28 ปีที่ผ่านมาจากพระราชปณิธานของสมเด็จย่าที่ต้องการให้ผู้หญิงไทยพ้นภัยจากมะเร็งเต้านม ศูนย์ถันยรักษ์จึงให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านมแก่ผู้หญิงไทยอย่างครบวงจร พร้อมรังสีแพทย์ พยาบาลบุคลากร และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง ด้วยระบบควบคุมและประกันคุณภาพ (QC&QA System) เป็นแห่งแรกในประเทศไทย
วันนี้ศูนย์ถันยรักษ์ประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับในการให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านมอย่างครบวงจรในระดับสากล จึงทำให้ปัจจุบันมีผู้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งดำเนินการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ จัดทำ "โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม" ในต่างจังหวัดทั่วประเทศ สำหรับผู้หญิงไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้เข้าถึงการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านมเบื้องต้นด้วยการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากสายพระเนตรอันยาวไกลและพระเมตตาของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี " สมเด็จย่า " ของปวงชนชาวไทย
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณมิเสื่อมคลาย
#21ตุลาคม2565
#คิดถึงสมเด็จย่า