เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ข่าวสาร
และงานประชาสัมพันธ์

ขอแจ้งวันหยุดเดือน ตุลาคม 2565

 ศูนย์ถันยรักษ์
ขอแจ้งวันหยุดเดือน ตุลาคม 2565
❌ วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม หยุดชดเชยวันปิยมหาราช
⛔ ปิดให้บริการคลินิกในเวลาราชการ และคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
⛔ ปิดให้บริการถาม ตอบ ทางไลน์ @Thanyarak
✅ เปิดบริการจองคิวออนไลน์ตามปกติ "คลิก" https://goo.gl/forms/Qn7zQA7x9oScmlmo1
🙏ขออภัยในความไม่สะดวก🙏
#ศูนย์ถันยรักษ์
#saveyourbreast
#เต้าต้องตรวจ
#ตรวจมะเร็งเต้านม