เบอร์โทร 0-2411-5657-9

ข่าวสาร
และงานประชาสัมพันธ์

๕ วันสุดท้าย...!!

๕ วันสุดท้าย...!!
.
มูลนิธิถันยรักษ์ ฯ ขอขอบคุณน้อง ๆ อาจารย์ที่ปรึกษา
และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกท่าน
ที่ร่วมปฏิบัติภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม ผ่านชมรมถันยรักษ์ ฯ
ทั่วประเทศกันอย่างสุดความสามารถ และเต็มที่ที่สุดเลย
.
เหลือเวลาอีก ๕ วันเท่านั้น ที่ทุกชมรม ฯ จะต้องรวบรวม
ผลงานที่ได้ดำเนินงาน
‘โครงการภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม’
ตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม จนถึงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เพื่อนำส่งให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนำ ๑๐ ชมรม ฯ
เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป
.
รายงานสรุปการดำเนินโครงการ ฯ
ที่จะต้องส่งให้คณะกรรมการมีดังนี้..
๑. เอกสารสรุปการดำเนินโครงการ
๒. คลิปวิดีทัศน์สรุปการดำเนินโครงการความยาวไม่เกิน ๓ นาที
๓. ภาพถ่ายประมวลการดำเนินโครงการตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ
.
โดยส่งภายในวันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๗.๐๐ น.
ผ่านทางอีเมล์ : [email protected] เท่านั้น!!
เพิ่มเติมโทร. ๐๒-๘๕๘-๖๒๗๙
.
#ภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม
#มูลนิธิถันยรักษ์ #มหาวิทยาลัยราชภัฏ
#ปลูกความรู้ #ทรูปลูกปัญญา