โลโก้ มูลนิธิถันยรักษ์มูลนิธิถันยรักษ์

 • ขั้นตอนการสมัครใช้งาน Thanyarak Application
 • ขั้นตอนการสมัครใช้งาน Thanyarak Application

  เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา สามารถนัดตรวจ เลื่อนนัด ยกเลิกนัด และขอผลตรวจของศูนย์ถันยรักษ์ผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยตนเอง ลงทะเบียนสมัครใช้งานตามขั้นตอนด้านล่าง

  #ศูนย์ถันยรักษ์
  #saveyourbreast
  #เต้าต้องตรวจ
  #ตรวจมะเร็งเต้านม