โลโก้ มูลนิธิถันยรักษ์มูลนิธิถันยรักษ์

รถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่

 • ประวัติความเป็นมา
 • รถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mobile Mammography Unit) เป็นโครงการหนึ่งของมูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ขยายบริการตรวจ เอกซเรย์เต้านม (Screening Mammography) ให้กับผู้หญิงในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการป้องกันตนเองให้พ้นภัยจากมะเร็งเต้านมที่มีประสิทธิผลสูงสุด เป็นการตรวจสำหรับผู้ที่ไม่มีอาการ (Screening Mammography) เหมือนการตรวจร่างกายประจำปี

  ปัจจุบัน รถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mobile Mammography Unit) ของมูลนิธิถันยรักษ์ฯ จะให้บริการหน่วยงานต่างๆ ตามคำขอและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อการกุศลร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชน ซึ่งในหน่วยงานดังกล่าว ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีผู้หญิงวัยทำงานเป็นจำนวนมาก เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้หญิงวัยทำงานได้ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Screening Mammogram) มากขึ้น

  ภายในรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ประกอบด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการตรวจวินิจฉัย คือ เครื่อง แมมโมแกรม (Mammography) เครื่องอัลตราซาวนด์ (Ultrasound) พร้อมด้วยรังสีแพทย์ และนักรังสีการแพทย์ ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อให้การตรวจวินิจฉัยมีคุณภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกันกับการตรวจวินิจฉัยที่ศูนย์ถันยรักษ์

 • ปี 2544
 • มูลนิธิถันยรักษ์ฯ ได้จัดสร้างรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ขึ้น ตามพระวินิจฉัยของพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิถันยรักษ์ฯ ภายในรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ประกอบด้วยเครื่องถ่ายเอกซเรย์เต้านม แบบ Analog มีเครื่องล้างฟิล์ม เครื่อง Ultrasound โดยมีผู้ร่วมสมทบทุนจัดสร้าง ได้แก่ บริษัท จี อี แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท อีซูซุ มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

 • ปี 2550
 • บริษัท ไอ.ซี.ซี จำกัด (มหาชน) จัดสร้างรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย ด้วยเทคโนโลยี ล่าสุด Full Field Digital Mammography มอบให้มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา นับเป็นรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่พร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทยและเป็นคันแรกในภูมิภาคเอเชีย

  สำหรับรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่คันล่าสุด ระบบ Full Field Digital Mammography เป็นคันแรกในภูมิภาคเอเชีย ประสิทธิภาพและคุณภาพดีกว่า เนื่องจากไม่ผ่านกระบวนการล้างฟิล์ม ใช้ Digital Detector แบบ Direct Conversion จึงแปลงรังสีเอกซเรย์เป็น Digital โดยตรง การสร้างภาพสมบูรณ์และชัดเจน การอ่านผลจากจอภาพแบบ High Resolution ทำให้รังสีแพทย์วินิจฉัยภาพถ่ายเอกซเรย์เต้านมได้ละเอียดยิ่งขึ้น เมื่อเทียบกับภาพเดิม สะดวกต่อการค้นหา ประวัติการตรวจเพื่อนำผลการตรวจเดิมมาเปรียบเทียบ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วย เนื่องจากไม่มีการ ล้างฟิล์ม จึงไม่มีน้ำยาที่ต้องกำจัด ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ Full Field Digital Mammography คันดังกล่าว มูลนิธิถันยรักษ์ฯ ได้รับบริจาคจาก บริษัท ไอ ซี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยผลิตภัณฑ์วาโก้และผู้สนับสนุนอีกหลายบริษัท

 • ปี 2558
 • เนื่องจากรถ Mobile Unit คันแรก ที่ใช้งานมานานประมาณ 7 ปี ซึ่งมีการชำรุดและซ่อมแซมมาตลอด ในปี 2558 ศูนย์ถันยรักษ์ เห็นสมควรจัดซื้อรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ระบบ Digital เพิ่มอีก 1 คัน เพื่อเป็นการ ช่วยทำงานให้ได้ประสิทธิผลและมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ทรง ก่อตั้งมูลนิธิถันยรักษ์ฯ และมูลนิธิถันยรักษ์ฯ ได้ดำเนินการครบรอบ 20 ปี ในปี 2558 ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่อง ในโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ทำการกุศลในเรื่องมะเร็งเต้านมให้มากขึ้น โดยการ ให้ความรู้และบริการตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านมในผู้หญิงไทยที่ด้อยโอกาสในการเข้าถึงบริการ เป็นการให้บริการตรวจ วินิจฉัยผู้ป่วยใหม่จำนวนหนึ่ง เพื่อเก็บเป็นข้อมูลสำหรับงานวิจัยที่กำลังทำการศึกษาอยู่ เช่น ตรวจหาปัจจัยเสี่ยง หรือ ผู้หญิงที่มีความเสี่ยงสูงในการเป็นมะเร็งเต้านม หรืองานวิจัยเรื่อง Automated Breast Ultrasound (ABUS) เพื่อ หาวิธีการตรวจที่มีมาตรฐานเทียบเท่า Mammogram และลดระยะเวลาในการรอตรวจภายในศูนย์ถันยรักษ์