โลโก้ มูลนิธิถันยรักษ์มูลนิธิถันยรักษ์

อัลตราซาวนด์

 • การเตรียมตัวก่อนการตรวจ
  เอกซเรย์เต้านมและอัลตราซาวนด์
  1. สวมเสื้อผ้าแยกชิ้น (เสื้อ กางเกง หรือ เสื้อ กระโปรง) ไม่สวมชุดเดรส
  2. งดทาสารระงับกลิ่นกาย แป้ง บริเวณรักแร้ และเต้านม เพราะจะมีผลต่อภาพเอกซเรย์
  3. รับประทานอาหารตามปกติ ยกเว้น กรณีนัดผ่าตัดที่แพทย์ระบุให้งดน้ำและอาหาร
  4. เวลาที่เหมาะสมในการตรวจ คือ ช่วงหลังจากหมดประจำเดือน เพราะเป็นช่วงที่เต้านมไม่บวมมาก ทำให้ไม่เจ็บ และ เป็นช่วงที่สามารถพบความผิดปกติได้ง่าย
  5. กรณีเปลี่ยนสถานบริการตรวจ ควรนำฟิล์ม / CD / ผลการตรวจจากสถานพยาบาลเดิมมาใช้ในการเปรียบเทียบด้วย
  6. สงสัยการตั้งครรภ์หรือกำลังตั้งครรภ์ แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับบริการตรวจ
  7. งดใช้ตู้ล็อคเกอร์ กรุณาเตรียมถุงผ้า สำหรับเก็บเสื้อผ้าส่วนตัวและนำเข้าห้องตรวจ
 • เอกสารที่ต้องนำมาในวันตรวจ
  1. บัตรประจำตัวประชาชน
  2. บัตร HN โรงพยาบาลศิริราช / บัตรศูนย์ถันยรักษ์ (ถ้ามี)
  3. ใบส่งตรวจวินิจฉัย (กรณีใช้สิทธิเบิกราชการ)
  4. ผลการตรวจ, CD หรือ ฟิล์มโรงพยาบาลอื่น (ถ้ามี)
  5. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)

   หมายเหตุ : ศูนย์ถันยรักษ์ แนะนำให้ทำ Mammogram เป็นพื้นฐาน เมื่ออายุ 35 ปี และเมื่ออายุ 40 ปี จะแนะนำให้ตรวจ เป็นประจำทุก 1 ปี