โลโก้ มูลนิธิถันยรักษ์มูลนิธิถันยรักษ์

 • .
 • <<<เสริมเต้านม ทำแมมโมแกรมได้หรือไม่>>>

  >>ผู้ที่ศัลยกรรมเสริมเต้านมหลายท่าน อาจมีความกังวลใจว่า การไปตรวจสุขภาพเต้านมด้วยการทำแมมโมแกรม (การถ่ายเอกซเรย์เต้านม) สามารถทำได้หรือไม่

  >>สำหรับการตรวจเต้านมนั้น ไม่ได้มีความลำบากกว่าผู้ไม่ได้ศัลยกรรม เพียงแค่ผู้มาตรวจต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่หรือแพทย์ก่อนเข้ารับการตรวจ การทำแมมโมแกรมในผู้หญิงที่ศัลยกรรมเสริมเต้านม จะต้องใช้เทคนิคพิเศษในการจัดท่าและถ่ายภาพเต้านม เทคนิคนี้จะไม่ทําให้เกิดความเสียหายกับตัวเสริมเต้านม โดยจะใช้แรงกดน้อยกว่าการทําแมมโมแกรมเต้านมในภาวะปกติ แต่อาจต้องใช้ปริมาณรังสีมากกว่า เนื่องจากต้องถ่ายภาพเอกซเรย์เต้านม 8 ภาพ แต่ปริมาณที่ใช้ จะไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานปริมาณรังสีที่จะได้รับ ส่วนมากแพทย์จะทำการตรวจแมมโมแกรมควบคู่ไปกับการทำอัลตราซาวนด์ เพื่อตรวจดูความผิดปกติของเนื้อนม

  >>โรคมะเร็งเต้านม เป็นภัยร้ายของผู้หญิงทุกคน ไม่ว่าจะเสริมเต้านมหรือไม่นั้น โอกาสที่จะเป็นโรคมะเร็งเต้านมมีเท่ากัน ดังนั้น จึงควรตรวจเต้านมเป็นประจำทุกปี และข้อดีอีกอย่าง คือ การทำแมมโมแกรมในผู้ที่เสริมเต้านมจะเป็นการตรวจสภาพของตัวเสริมเต้านมด้วยว่ายังมีสภาพดีอยู่หรือไม่

  #ศูนย์ถันยรักษ์
  #saveyourbreast
  #เต้าต้องตรวจ
  #ตรวจมะเร็งเต้านม