โลโก้ มูลนิธิถันยรักษ์มูลนิธิถันยรักษ์

 • ข้อแนะนำ การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่เหมาะสมสำหรับช่วงอายุต่างๆ
 • ข้อแนะนำ การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่เหมาะสมสำหรับช่วงอายุต่างๆ
  อายุ 20 ปีขึ้นไป ควรเริ่มตรวจเต้านมด้วยตนเองเดือนละ 1 ครั้ง เป็นประจำทุกเดือน และควรได้รับการบอกประโยชน์และข้อจำกัดของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง รวมถึงได้รับการสอนตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกวิธี และหากมีอาการที่สงสัยควรได้รับการตรวจโดยแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ

  อายุ 40 – 69 ปี และไม่มีอาการ นอกจากตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำทุกเดือน ควรได้รับการตรวจโดยแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมเฉพาะทาง ทุก 1 ปี และหากเป็นไปได้ควรตรวจด้วยเครื่องถ่ายภาพรังสีเต้านมและอาจตรวจอัลตราซาวนด์ร่วมด้วยในกลุ่มที่มีภาวะความหนาแน่นของเนื้อเยื่อ โดยตรวจตามสถานพยาบาลที่มีความพร้อม

  อายุ 70 ปีขึ้นไป การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในกลุ่มนี้ ให้พิจารณาเป็นรายบุคคล โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของประโยชน์และอัตราการเสี่ยงของการตรวจด้วยเครื่องถ่ายภาพรังสีเต้านมในเรื่องของสภาวะสุขภาพในขณะนั้น

  การป้องกันที่ดีที่สุด คือการค้นพบให้เร็วที่สุด

  จองคิวเข้ารับการตรวจออนไลน์ได้แล้ววันนี้ทาง Application ดาวน์โหลด Thanyarak Application ใน App Store และ Google Play ค้นหาคำว่า : Thanyarak

  #ศูนย์ถันยรักษ์
  #ตรวจมะเร็งเต้านม
  #เต้าต้องตรวจ
  #saveyourbreast